Det brinner i Kägleholm! En brandman och flera civila hjälps åt med släckningsarbetet. En vattenslang dras fram. En stege är lutad mot väggen. En man arbetar, i röken, på taket.

Share to