Det brinner i Kägleholm! Grisar räddas undan lågorna av brandmän och civila!

Share to