Brandstationen på Strandvägen, sedd från Arbogaån.

Share to