Bridge Människor sitter vid små bord och spelar kort. Platsen är Rotundan på Medborgarhuset. I förgrundan står ett bord dukat med kaffekoppar.

Share to