Svängbron över Hjälmare kanal, vid Gravudden, på vägen från Arboga till Kungsör. Människor och bilar i väntan, vid broöppningen.

Share to