Svängbron över Hjälmare kanal, vid Gravudden. Människor i arbete.

Share to