En lastbil med Konsums logotyp kör över svängbron vid Gravudden. Vattnet är Hjälmare kanal.

Share to