Arboga Atletklubb. Grabbarna är, från vänster: Leif Andersson, Lars Hinrich, Christer "Molla" Molin, Jan "Pyrre" Nyberg och Roger "Sluggo" Haglund. De vuxna, bakre rad, från väns...

Share to