Ernst Hansson förrättar vigsel i Säterbo kyrka. Herr Olsson och fröken Tallqvist avlägger sina löften. Bruden har tagit av handsken på den hand där vigselringen ska vara. Kyrkan ä...

Share to