Bygdespelets Vänner ger "Söder om slussen" på museigården. Bland skådespelarna ses Markus Olsson, Marit Deubler, Daniel Nyhlén, Rolf Deubler, Birgitta Deubler och Ulla Hellström.

Share to