Bygdespelets Vänner ger "Söder om slussen". Markus Olsson i aktion. Scenen är museets bakgård.

Share to