Bygdespelets Vänner ger "Söder om slussen" på museets bakgård. Längst till vänster Daniel Nyhrén och längst till höger Birgitta Deubler.

Share to