Båtar, i Arbogaån, vid bryggan nedanför Bergmanparken. I bakgrunden ses Herrgårdsbron och tornet på Heliga Trefaldighetskyrkan. Bilden är tagen från södra sidan av ån.

Share to