Bågskyttekurs. Fem personer runt en måltavla med en pil i mitten. Kvinnan i vit jumper är Kerttu Klotz

Share to