Crugska gården, södra sidan av ån. Vinter och snö.

Share to