Avskedsfest för flygdirektör Nils Thorsson, Centrala Verkstaden Arboga Bakre raden, från vänster: Nils Ekblom, okänd, Birger Haglund, Eilert Eiborn, Arne Norberg och Per Granström...

Share to