CVA. Kurs för pryohandledare. Lärare Lars Erjö (stående), okänd kvinna, Ulf Eden och Nils Åhnlund. Askkopp, cigaretter och en pärm på bordet.

Share to