Exteriör av bostadshus, enplans, träfasad. Blommor i fönstren. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskrivning finns ...

Share to