Exteriör av bostadshus på Paradisgränd. Staket och trädgård. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån_Bilder och beskrivning finns på ...

Share to