Äldre bebyggelse. Exteriör mot gatan. Bostadshus och trädgårdar. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskrivning finn...

Share to