Äldre bebyggelse. Exteriör av uthus. Miljö. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskrivning finns på Arboga Museum.

Share to