Innegård. Här ligger ved att kapa, intill uthusen. Äldre bebyggelse. Miljö. Fotografens anteckningar: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och bes...

Share to