Exteriör bostadsbebyggelse. Tvåvånings trähus med snickarglädje på förstubron. Uthus. Trädgård. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ...

Share to