Miljö. Exteriör av uthus, gammal bebyggelse. Till vänster anas en bil. Till höger skymtar ett nyare flerfamiljshus. Bostadsområde. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastig...

Share to