Exteriör, äldre bebyggelse. Tvåvånings bostadshus, trä. Till höger ligger ett nyare flerfamiljshus. En sandlåda till barnen. Två ställningar att spänna tvättlinor mellan. Bakom sta...

Share to