Bostad. Miljö. Exteriör av äldre bebyggelse. Ett uthus närmast i bild. Några bilar står parkerade på grusvägen. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren sö...

Share to