Äldre bebyggelse. Miljö. Uthus/förråd. En kärra och en slipsten står intill väggen. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder o...

Share to