Äldre bebyggelse. Knuttimrat uthus/förråd. En cykel är parkerad intill gaveln. Miljö. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder...

Share to