Exteriör, äldre bebyggelse. Tvåvånings trähus, sammanbyggda. Bostadsmiljö. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskri...

Share to