Portal till innegård. Äldre bebyggelse. Bostadsmiljö. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskrivning finns på Arboga...

Share to