Uthus med liggande timmer. Porten står öppen. En kvinna i hatt och kappa ses på innegården. Äldre bebyggelse. Bostadsmiljö. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i...

Share to