Uthus med liggande timmer. Porten står öppen. En bilsits skymtar där inne. Äldre bebyggelse. Miljö. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och nor...

Share to