Bostadsmiljö, äldre bebyggelse. Sammanbyggda trähus med innegård. En stege hänger på uthusets vägg. En ställning för tvättlinor står på gården. På andra sidan staketet ses en rad m...

Share to