Träfastighet på Magasingränd. Gavel på ett tvåvåningshus med vind. Se även bild 03043. Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och beskrivning finns ...

Share to