Vilstaområdet får flerfamiljshus. Byggnation längs Lundborgsesplanaden. Arbetskupor är uppställda. En lyftkran syns över hustaken. Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder ...

Share to