Äldre bebyggelse. Uthus i vinkel. På gaveln hänger två stegar. En sågbock och brädbitar vittnar om vedeldning. Till vänster ses en nyare fastighet. Bostadsmiljö. Fotografens ant...

Share to