Stor fastighet i hörnet Storgatan - Magasingränd. Träbyggnad i två våningar samt vind. Se även bild 03044. Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder oc...

Share to