Exteriör av förråd/uthus i kvarteret Tullnären, hörnet Paradisgränd - Trädgårdsgatan. Uthuset har liggande timmer. Till vänster ses ett bostadshus i två våningar. Fotografens ante...

Share to