Exteriör mot gatan. Tvåvånings flerfamiljshus. Hörnet Storgatan - Paradisgränd. Kvarteret Tullnären. Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och nor...

Share to