Miljöbild från äldre bebyggelse i kvarteret Tullnären, mellan Storgatan - Trädgårdsgatan och Herrgårdsgatan - Paradisgränd. Boningshus till vänster och uthus till höger. Fotografe...

Share to