Domus. Interiör. Skyltar spikas upp och varor plockas fram. Mannen till vänster är Uno Smedberg och mannen till höger är föreståndare Nyström.

Share to