Exteriör. Del av vägg på äldre bebyggelse. Möjligen en trasig dörr till utedasset, två spröjsade fönster (en ruta saknas) samt en förrådsdörr. Fotografens anteckning: Dokumentatio...

Share to