Äldre bebyggelse. Färgaffär och garnbutik. En man går på trottoaren. Kapellgatan? Fotografens anteckning: Dokumentation av fastigheter i kvarteren söder och norr om ån. Bilder och...

Share to