Erik Holms ("Glass-Holms") 50-årskalas. Erik samtalar med sina gäster. Kvinnan längst till höger är Solveig Berggren. Festklädda människor, kaffekoppar på borden.

Share to