FBU, Frivillig Befälsutbildning Bakre raden, från vänster: okänd, Bertil Lundgren, Rolf Linde, Leif Larsson, okänd, Ove Ekstrand, Peter Andersson, okänd, Anders Fransson, okänd oc...

Share to