FCTF. Erik Werner ordförande. Från vänster: Jansson, Karin Lindström, Ulla-Britt Karlsson, Rigmor Tickols, Elisabeth Källberg, Margareta Lindberg, Gunnel Rydeborg och Maud Berndts...

Share to