Flygfoto över Ekbacken. Elevhem och bostäder vid Ekvägen. Kungsörsvägen. Arbogaån. Vägen mot Säterbo ses i bildens övre del, i mitten. Elevhemmet drevs av KFUM på uppdrag av CV...

Share to