Från vänster: Tore W Ekman (skolstyrelsens ordförande), Walter Falk (lärare), Bror Gustavsson (rektor), okänd och okänd

Share to