Fru Anna Bergqvist (till vänster) och fru Britt Lundh (till höger). Två kvinnor i samtal.

Share to