Frälsningsarméns officerare Man och hustru med två små barn, sitter på trappan till Frälsningsarméns kyrka

Share to